Date a live yoshino

Rated 3.91/5 based on 728 customer reviews

She improves after Shidou seals her powers and begins learning to integrate herself into society.Later in the story, most of the time Yoshino will force herself to speak personally while conversing with Shidou, instead of using her puppet Yoshinon.In this form, Zadkiel has the ability to absorb water from the ground and air and release it in the form of an attack.

Date a live yoshino-23

Zadkiel has two forms, the first form resembles Yoshinon but is a lot bigger, with one red round eye and an eyepatch, large sharp teeth, and white skin.Yoshino je dívka malého vzrůstu vypadající na 12-13 let. Předtím, než jí Shidou zapečetil, nosila zelenou pláštěnku s králičíma ušima, pod ní namodralé šaty a krátké zelené boty.Po zapečetění nosí bílé letní šaty a slaměný klobouk. Poté, co začne žít a komunikovat s ostatními, přestane se schovávat v ústraní a spoléhat pouze na Yoshinon(a).Yoshino je druhým Duchem, se kterým se Shidou setkává, ale ze všech Duchů/Spirits tím nejspíše nejméně nebezpečným, protože nechce nikoho zabít, ani nikomu ublížit.Při boji používá nejčastěji Zadkiela, který má podobu obrovského, bílého a zubatého králíka s jedním červeným okem a druhým zakrytým páskou, nad kterým však někdy ztrácí kontrolu.

Leave a Reply